Organizačné zabezpečenie zápisov na FAPZ SPU v Nitre

 

Zápisy v ak. roku 2020/2021 denné štúdium

Zápisy v ak. roku 2020/2021 externé štúdium

Zápisy v ak. roku 2019/2020 elektronický zápis pre vyššie ročníky