Faculty of Agrobiology and Food Resources

 

Ako uspieť v živote? Veľa ľudí chce byť úspešných, no málo ľudí je ochotných pre úspech aj niečo podstúpiť. Úspech nie je len  vec náhody a šťastia. Úspech je dosiahnutý predovšetkým tvrdou prácou. Každému životnému úspechu predchádza dlhé obdobie úsilia, odriekania zameraného na jediný, ten najdôležitejší cieľ, byť úspešným. Niektorí v tomto úsilí zotrvávajú po celý život, iných to prestane baviť a jednoducho sa zastavia. Je len na nás ako dlho v tomto úsilí zotrváme. Úspešných ľudí je pomerne málo. Chcete sa stať úspešným človekom? Nechajte sa motivovať týmito úspešnými ľuďmi, nech sú pre nás magnetom na ceste za Vašim úspechom a Vašou kariérou, nech Vás motivujú stále k lepším a lepším úspechom.
 
 
tl_files/fapz/galleries/FAPZ-logo-farebne.jpg
 

 

Ing. Vladislav Baričák - PENAM Slovakia, a.s.

doc. Ing. Stanislav Becík, PhD. - Združenie agropodnikateľov  Dvory nad Žitavou

Ing. Dušan Briedik - Strube SK, spol. s r.o.

Ing. Marian Čeleš - BASF Slovensko spol. s r.o.

Ing. Vladimír Fúzik - Bayer, spol. s r.o.

Ing. Ján Gutten - RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.

Ing. Janka Hässlerová - ASRA, spol. s r. o.

Ing. Michal Horný, PhD. - Národný žrebčín Topoľčianky, š. p.

Ing. Peter Horňáček - PD Neverice

Ing. Peter Hozlár, PhD. - Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum- VŠS Vígľaš-Pstruša

Ing. Andrea Hrdá - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Ing. Ján Huba, CSc. - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Ing. Matej Hudec - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Ing. Ľuboš Koľ, PhD. - Syngenta Slovakia s. r. o., Bratislava

Ing. Viliam Kurinec - SAATBAU Slovensko, s.r.o.

Ing. Gabriela Matečná - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

doc. PhDr. Ing. Martin Mellen, PhD. - Klas holding s.r.o., riaditeľ poľnohospodárskej divízie

Ing. Rudolf Nádaský - PD Špačince

Ing. Ján Paciga, PhD. - AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.

Ing. Štefan Palacka

Ing. Marian Pavelka - Coca - Cola HBC Slovenská republika

Ing. Jozef Puvák - Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín

Ing. Štefan Ryba, PhD. - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

doc. Ing. Jaroslav Slamečka , CSc. - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Ing. Ľudovít Sleziak, CSc. - Slovenská šľachtiteľská a semenárska asociácia

Ing. Ivan Šimko, CSc. - United States Department of Agriculture, Salinas, Kalifornia, USA

prof. Ing. Peter Šutovský, PhD. Dr.h.c. - University of Missouri, Columbia, MO, USA

Ing. Vladimír Šmajstrla, CSc. - GRASRENOV NITRA, s. r. o.

Ing. Miroslav Španitz - ADAMA Agriculture Slovensko, s.r.o.

Ing. Jana Vargová, PhD. - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Ing. Gyula Zalabai, PhD. - ISTROPOL SOLARY a.s., Horné Mýto