Ponúkame Vám tlač a viazanie bakalárskych, diplomových a iných záverečných prác za výhodné ceny!

napísal

Kam mám priniesť hotovú prácu?

  • osobne do Predajne odbornej literatúry v pavilóne CH v čase od 7.30 do 15.00
  • alebo zaslať e-mailom na adresu predajna.skript@uniag.sk
  • dokumenty do tlače zasielajte alebo prineste vo formáte PDF

 

Kedy budem mať prácu zviazanú?

  • do 3 dní - 3 € / 1 kus
  • do 24 hodín - 6 € / 1 kus
  • do 1 hodiny - 9 € / 1 kus

Aké sú ceny za tlač?

  • čierno-biela strana 0,05 € - A4 | 0,10 € - A3
  • farebná strana 0,20 € - A4 | 0,40 € - A3
  • grafické práce a úpravy 5 € za 15 minút práce

Aké sú možnosti platby?

  • platba je možná iba v hotovosti

V prípade, že prácu posielate emailom, do emailu uveďte:
•  Meno a Priezvisko
•  typ práce (bakalárska, diplomová, iná)
•  farbu obálky zo vzorníka farieb nižšie
•  počet kusov

Hotovú prácu si môžete prísť prevziať osobne v predajni literatúry v pavilóne CH.

Viac informácií nájdete tu: https://vydavatelstvo.uniag.sk/content/11-zaverecne-prace

Ísť späť