Projekt Veľvyslanectvo mladých 2022

napísal

Milé študentky, milí študenti,

pozývame vás zapojiť sa do projektu Veľvyslanectvo mladých 2022, ktorého ústrednou témou je Vráťme prírode, čo jej patrí. Témou pre vysokoškolákov je Zlepšenie ekonomickej situácie v oblasti hospodárstva, zdravotníctva a turizmu na Slovensku. V aktuálnom ročníku dominujú aj témy ako pandémia, legislatíva, ochrana životného prostredia, postavenia a úloha médií v spoločnosti a samozrejme najviac postihnutá oblasť rozvoj turizmu.

O projekte: Projekt už 12 rokov vytvára podmienky pre študentov, ktorí sú nadaní a majú potenciál, pre nadviazanie nových kontaktov. Tie im neskôr môžu dopomôcť pri uplatnení sa na trhu práce, ale tiež v kariérnom rozvoji na území Slovenska ako aj pre zviditeľnenie našej krajiny v zahraničí.

Hlavným cieľom projektu je dať mladým ľuďom možnosť zapojiť sa do diania mesta, obce, spoločnosti, podnecuje ich k aktivite, rozširuje ich obzory v environmentálnej a celospoločenskej problematike, v neposlednom rade vytvára kontakty s veľvyslancami a manažmentom nádnárodných spoločností, ktorí sú členmi poroty. Víťaz na jeden rok získa titul „Veľvyslanec mladých“.

Prečo sa zapojiť do projektu: Projekt veľvyslanectvo mladých je  podporovaný  diplomatmi z rôznych krajín, vysokoškolskými pedagógmi a podnikateľmi nadnárodných spoločností. Víťaz sa na rok stáva veľvyslancom mladých. Okrem zaujímavých cien bude môcť svoj projekt zameraný na skvalitnenie verejného priestoru, prípadne kultúrno-spoločenského život aj zrealizovať.

Študenti sa so svojimi projektami môžu zameriavať na čokoľvek, čo prispeje ku skvalitneniu života v našej spoločnosti. Na všetko, čo chýba, alebo by malo fungovať inak, lepšie. Na projekty súvisiace so životným prostredím,  s výstavbou,  rekonštrukciou, projekty kultúrne, športové, informačné alebo charitatívne... Na všetko, čo možno označiť ako verejnoprospešné pre študentov stredných a vysokých škôl. Študentov majú motivovať nielen zaujímavé ceny, ale tiež možnosť stretnúť sa s významnými predstaviteľmi viacerých krajín – s veľvyslancami pôsobiacimi na Slovensku.

Svoje prihlášky s vypracovaným projektom v slovenskom a anglickom, prípadne v inom cudzom  jazyku posielajte na lubica.janegova@starproduction.sk, prípadne vyplňte formulár priamo na webovej stránke http://www.velvyslanec-mladych.sk/o-projekte/

Uzávierka prihlášok a projektov: 15. 5. 2022

Osobnej prezentácie pred porotou sa zúčastnia traja najlepších autori projektov, z ktorých porota určí víťaza. Prezentácia projektov je naplánovaná na jún 2022. Pre študentov sú pripravené atraktívne ceny – študijné pobyty, finančné ceny, jazykové kurzy, návšteva európskeho parlamentu, platené stáže, stáže na veľvyslanectvách a i.

Ísť späť