Aktuálne informácie

napísal Jozef Polák

Rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na základe odporúčaní krízového štábu pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti výskytom a šírením COVID-19 (koronavírusu) v záujme zníženia rizika jeho šírenia vydáva

napísal Jozef Polák

Jarná bonitácia, zhodnotenie zdravotného a výživového stavu koní chráneného národného plemena norika muránskeho typu, dnes prebehla v Stredisku chovu koní štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky. Lesy SR ako jediné na svete zabezpečujú plemenný chov tohto plemena. Kone z tohto chovu sú využívané najmä na prácu v lese.

napísal Jozef Polák

Pán minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský dnes prijal našu pani rektorku doc. Klaudiu Halászovú

napísal Jozef Polák

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s hlbokým zármutkom oznamuje, že 9. mája 2020, vo veku nedožitých 79. narodenín, navždy odišiel prof. Ing. Imrich Točka, CSc., emeritný profesor Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre, zanietený pedagóg a vedec, významný regionálny historik, spisovateľ, numizmatik, záchranca kultúrnych pamiatok.

napísal Jozef Polák

SPU v Nitre v súčasnosti poskytuje ubytovanie študentom v troch ubytovacích  zariadeniach, pričom informácie o študentských domovoch nájdete: www.spu.sk/sk/studentske-domovy-a-jedalne/

Počet návštev FAPZ
Online:
11
Visits today:
61
Visits total:
205764
Counting since:
 15.02.2016