EAAP – www.eaap.org – The European Federation of Animal Science (francúzky: Fédération Européenne de Zootechnie; nemecky: Europäische Vereinigung für Tierwissenschaften; Italian: Federazione Europea di Zootecnia) je medzinárodná mimovládna organizácia, ktorej cieľom je zlepšiť poznatky a diseminovať výsledky výskumu v oblasti chovu hospodárskych a domácich zvierat. Členstvo je otvorené pre vedcov, chovateľov zvierat a administrátorov. EAAP má sídlo v Ríme v Taliansku. Predtým bolo EAAP známe ako Európska asociácia pre živočíšnu výrobu (European Association for Animal Production).

EAAP bolo založené v Paríži počas 5. medzinárodného kongresu o živočíšnej výrobe. Ustanovujúca schôdza sa konala 8. novembra 1949. Hoci združenie malo mať európsky rozsah, zakladajúcimi členskými krajinami boli Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Irán, Taliansko, Maroko, Holandsko, Španielsko, Švajčiarsko a Tunisko, a teda zahŕňalo časti Afriky a Ázie. V súčasnosti má členov z Európy a Stredomoria (https://www.eaap.org/about-us/member-countries-and-organisations/).

V rámci EAAP pracuje 11 vedeckých výborov a 7 pracovných komisií (https://www.eaap.org/study-commissions/). Slovensko má zastúpenie vo vedeckom výbore pre precízne farmárstvo a v komisii pre strednú a východnú Európu.

EAAP organizuje najväčšiu a najvýznamnejšiu konferenciu v oblasti zootechnických vied v Európe https://meetings.eaap.org/previous-annual-meetings/, ktorá predstavuje priestor pre komunikáciu najnovších poznatkov a inovácií v odbore. Tento rok sa bude EAAP Annual Meeting konať v Portugalsku - https://www.eaap2022.org/.

EAAP sa významne podieľa na realizácií výskumu v európskom prostredí prostredníctom členstva v 9 projektoch Horizon a ďalších 13 EU projektoch(https://www.eaap.org/eu-projects/).

Od roku 2021 je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre oficiálnym zástupcom Slovenska v EAAP. V spolupráci s EAAP bude od roku 2022 pripravovaná slovenská verzia EAAP Info so zaujímavými článkami a novinkami vo vede a chove hospodárskych zvierat, informáciami o ľuďoch, pracovných ponukách, konferenciách a stretnutiach, publikovaných časopisoch atď. Ak chcete dostávať slovenskú verziu EAAP Info  tak nás neváhajte kontaktovať (radovan.kasarda@uniag.sk).

Motto: „Podporujeme zlepšovanie, organizáciu a osvetu v živočíšnej výrobe prostredníctvom výskumu, aplikáciou vedy a spoluprácou medzi národnými organizáciami v oblasti živočíšnej výroby, vedcami a odborníkmi z členských krajín.“

 

EAAP info 1 - január 2022

EAAP info 2 - február 2022

EAAP info 3 - marec 2022

EAAP info 4 - marec 2022

EAAP info °216 - marec 2022

EAAP info°217 - apríl 2022

EAAP Info°218 - máj 2022

EAAP Info°219 - máj 2022

EAAP Info°220 - máj 2022

EAAP Info°221 - jún 2022

EAAP Info°222 - júl 2022

EAAP Info°223 - august 2022

EAAP Info°224 - september 2022

EAAP Info°225 - september 2022

EAAP Info°225 - október 2022

EAAP Info°225 - november 2022