EFFAB/ FABRE – TP

NEWS

30. 3. 2020

EFSA published early March a press release saying that there is currently no evidence that food is a likely source or route of transmission of the virus. EFSA’s chief scientist, Marta Hugas, said: “Experiences from previous outbreaks of related coronaviruses, such as severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV) and Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV), show that transmission through food consumption did not occur. At the moment, there is no evidence to suggest that coronavirus is any different in this respect.”  https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route

EFSA gives a link to the BfR website that has updated FAQ on this topic on 23rd March. https://www.bfr.bund.de/cm/349/can-the-new-type-of-coronavirus-be-transmitted-via-food-and-objects.pdf  

Iowa State university has also published that livestock appears to be safe from Covid 19. https://www.news.iastate.edu/news/2020/03/19/covid19livestock

 

20.2.2020

COMAGRI – informácia poľnohospodárskeho výboru Európskeho parlamentu z verejného vypočutia: Výskum a Inovácie v poľnohospodárstve

20.2.2020

Európska komisia publikovala: „Farm to fork“ stratégiu

F2F Strategy Roadmap Feb 2020.pdf

Farm_to_fork_en EU COM.pdf

feedback do 16. 3. 2020 – viac detailov:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-941864_en#plan-2020-6694

4.3.2020

GenRes bridge project v spolupráci s ERFP pre Živočíšne genetické zdroje spustil webstránku pre Genetické zdroje  https://www.genresj.org/index.php/grj

Genetic Resource website je Open Acces vedecký časopis, ktorý diseminuje globálne poznanie a nástroje pre komunity profesionálov oblasti rastlinných, živočíšnych a lesných genetických zdrojov, t.j. monitoringu, zberu, udržiavania, konzervovania, charakterizovania a použitia genetických zdrojov pre produkciu potravín, poľnohospodárstvo a lesníctvo.

Follow-up „Farm to fork“ Strategy

Po stretnutí z 18. 2. 2020 v Bruseli, kde bolo veľké množstvo výziev od NGO ohľadne F2F, s cieľom obmedziť spotrebu a produkciu mäso/mlieko, tieto organizácie zaslali európskym komisárom spoločný list s výzvou na redukciu živočíšnej produkcie na EU úrovni. Tu je link na spomínaný list:

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-pressed-to-address-meat-reduction-plant-based-diet-in-new-food-policy/

Ešte predtým ako bol tento list odoslaný, EFFAB pripravil pre EU komisárov  vyhlásenie v spolupráci s koordinačnou platformou pre hospodárske zvieratá ohľadne F2F. Tento list nieje reakciou na vyhlásenia NGO. Členmi platformy sú: COPA-COGECA, UECBV, AVEC, COTANCE, CLITRAVI, FurEurope, FEFAC, FEFANA, EDA, Animal Health Europe a EFFAB.

V tejto súvislostí bol vypočutý v Bruseli aj CEO Nestle, ktorý komentoval niektoré „náhrady mäsa a mlieka “ rastlinného pôvodu a CMO reguláciu na zníženie predaja mäsa.

Posledný rok, poslanci EP hlasovali o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu nariadenia s cieľom vyhradiť výrazy a názvy týkajúce sa mäsa výlučne pre jedlé časti zvierat. Mohol by to byť problém pri rozbiehaní odvetvia alternatív rastlín a mäsa?“

 Mali by sme premýšľať o spotrebiteľoch a uvádzať ich do centra pozornosti. Spotrebitelia chcú vo svojej strave robiť lepšie rozhodnutia a chcú mať rôzne druhy výrobkov, a nie iba mäso alebo mäsové bielkoviny. A to je dobré pre ich stravu, pretože vieme, že obezita tiež pochádza z nadmernej konzumácie potravín na báze mäsa. Nechajme to jednoduché. Samozrejme by sme nemali zavádzať spotrebiteľa, ktorý volá kurča, čo nie je kurča. Slovo „hamburger“ však neznamená časť zvieraťa, ale skôr prípravu. Používanie slov ako hamburgery alebo klobásy by sa malo povoliť, ak uvediem, že ide o vegetariánske výrobky.

Celé vypočutie je dostupné tu: https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/interview/nestle-chief-eus-green-deal-should-ensure-prosperity-too/?utm_source=EURACTIV&utm_campaign=b2f9a95bf2-AgriFood_Brief_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_c59e2fd7a9-b2f9a95bf2-116215591

EFFAB podporuje a stále sa zúčastňuje na legislatívnom návrhu (príprava stále pokračuje)  COMAGRI v EP na ochranu spotrebiteľov a názvov predaja mäsa, ako aj mliečnych výrobkov.