Úspech SPU v Essential Science Indicators

napísal

Od júla 2020 sa prvý krát v histórii rebríčka dostala do databázy Essential Science Indicators  aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, v oblasti Plant and Animal Sciences

            Essential Science Indicators (súčasť WEB OF SCIENCE databáz) predstavujú prestížnu vedeckú databázu - nástroj na štatistické a kvalitatívne hodnotenie, ktorého bázu tvoria štatistické a citačné dáta z ostatných databáz Thomson Reuters (Clarivate analytics). Umožňuje identifikovať najnovšie vedecké trendy, štatisticky analyzovať krajiny a inštitúcie podľa odborov, identifikovať špičkových vedeckých pracovníkov.

            ESI poskytuje prehľad o svetových trendoch vo vede, o popredných vedcoch, špičkových inštitúciách a najcitovanejších vedeckých článkoch a prácach. Tento produkt sleduje viac ako 8500 periodík a jeho výstupy sú jedným z podkladov pre hodnotenie univerzít v kľúčových rebríčkoch.

            ESI obsahuje predovšetkým „rankingy“ najcitovanejších autorov/vedcov, hodnotenia inštitúcií (univerzity, korporácie, výskumné laboratóriá a pod.), hodnotenia krajín a hodnotenia časopisov. Databáza obsahuje stručné návody k analýzam dát, vysvetlivky, tabuľky, grafy. Unikátnou črtou je zoznam výskumných oblastí nazývaný Research Fronts, ktorý obsahuje algoritmicky odvodené oblasti súčasnej vedy, v rámci ktorých je výskum najintenzívnejší.

            Databáza uvádza len tých vedcov a tie inštitúcie, ktorí aspoň v jednej oblasti dosiahli celkový počet citácií za posledných 10 rokov presahujúci tzv. „citation threshold“, teda počet ktorý ich zaraďuje do top 1% hodnotených vedcov/inštitúcií v danej oblasti.

 

Konkrétne, medzi top inštitúcia sa SPU dostala vo vednej oblasti „PLANT and ANIMAL SCIENCE“.

           

V ostatných vedných odboroch univerzita nedosahovala ani polovicu požadovanej výkonnosti a nie je predpoklad, že by sa v najbližších rokoch zaradila do ESI v ďalších z 12 vedných oblastí, v ktorých autori z SPU publikujú.

            V rebríčku sú v súčasnosti tieto slovenské univerzity:

  1. Univerzita Komenského - v 6 vedných oblastiach (BIOLOGY and BIOCHEMISTRY; CHEMISTRY, CLINICAL MEDICINE, FARMACOLOGY and TOXICOLOGY; PLANT AND ANIMAL SCIENCE; PHYSICS)
  2. Slovenská technická univerzita - v 2 oblastiach (CHEMISTRY; ENGINEERING)
  3. UPJŠ Košice – v 1 oblasti (CLINICAL MEDICINE)
  4. TU Košice – v 1 oblasti  (ENGINEERING)
  5. Slovenská zdravotnícka univerzita – v 1 oblasti (CLINICAL MEDICINE)
  6. Trnavská univerzita* – v 1 oblasti  (CLINICAL MEDICINE)
  7. Slovenská poľnohospodárska univerzita - – v 1 oblasti  (PLANT and ANIMAL SCIENCE)

*Prekvapivé je zaradenie Trnavskej univerzity, ktorej pozícia je ale daná predovšetkým účasťou autorov z pracoviska na multiautorských klinických štúdiách (viac než 500 zúčastnených inštitúcií), s podielom pracoviska často menším ako 1/500.

            V obdobnom hodnotení vedcov, ktorí aspoň v jednej oblasti dosiahli celkový počet citácií za posledných 10 rokov presahujúci tzv. „citation threshold“, sa v súčasnosti z SPU nachádzajú v ESI len 2 pracovníci:

Brestič Marián  (KFR, FAPZ, SPU) – 89 článkov, 2666 citácií, 16 Higly Cited Papers (top 1% citácií)

Živčák Marek (KFR, FAPZ, SPU) – 47 článkov, 2052 citácií, 13 Higly Cited Papers (top 1% citácií)

 

            Aj keď o postavení organizácií a úspechoch v databázach rozhoduje práca všetkých, často ten rozhodujúci príspevok môže priniesť aj malý tím alebo jednotlivec. Príkladom je tým pracovníkov Katedry fyziológie rastlín FAPZ pod vedením prof. Brestiča, bez ktorého by trvalo podstatne dlhšie, kým by sa univerzita stala viditeľnou v rebríčku ESI (Tabuľka 1).

 

Články v

„PLANT & ANIMAL SCIENCES“

Počet článkov

Počet citácií

Rozdiel

citácie/
článok

Highly cited papers

Citácie na HCP

Cit/HCP

Cieľ (ESI Citation Threshold)

 

2945

 

 

 

 

 

SPU (bez tímu KFR)

197

1244

-1701

6.31

3

177

80.5

SPU (vrátane tímu KFR)

238

3146

+201

13.22

18

1543

85.72

 

            Rovnako platí, že dobrý tím dokáže ovplyvniť kvantitatívne ukazovatele celej univerzity

Články vo

Všetkých vedných odboroch  

Počet článkov

Počet citácií

citácie/
článok

Highly cited papers

Citácie na HCP

Cit/HCP

SPU (bez tímu KFR)

948

5621

5.92

7

627

89.57

SPU (vrátane tímu KFR)

1039

8289

7.98

23

2009

87.35

 

            Ukazuje to, že podpora výnimočných vedcov a výnimočných tímov môže byť pre univerzitu veľmi efektívna a strategicky dôležitá na ceste k zaradeniu univerzity do spoločnosti najlepších výskumných univerzít na Slovensku.

            Rovnako sa ukázala aj dominancia vedných odborov sústredených pod hlavičkou Plant and Animal Sciences, ktoré zabezpečujú vedeckú excelenciu univerzity a ich postavenie by malo byť jasne definované pri rozvoji univerzity.

 

                                                                                              Doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD

Zdroj:

  1. http://www.uk.sav.sk/uk_pre_SAV/eiz/2015/02/15/essential-science-indicators/
  2. J. Ilavská, M. Sliacky: Web of knowledge, použivateľská príručka. Akademická knižnica UK, 2008.

 

Späť