XIX International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019

napísal

V dňoch 30. jún – 6. júl sa   v Maritim Hotel Paradise Blue Albena,  v Bulharsku konal 19. ročník medzinárodnej multidisciplinárnej konferencie SGEM, ktorej hlavným cieľom  bolo poukázať na  možné riešenia problémov súvisiacich s globálnymi zmenami. Konferencie sa zúčastnilo 19 940 účastníkov z rôznych krajín sveta. Odpublikovaných bolo 14 990 príspevkov v 28. sekciách s rôznym zameraním. Účastníci konferencie mali možnosť podeliť sa o dosiahnuté výsledky svojich výskumných aktivít formou prezentácií alebo posterov, získať nové kontakty, vymeniť si svoje skúsenosti a poznatky. Na spestrenie pobytu účastníkov konferenčný organizačný výbor zorganizoval ,,tour“ po kultúrnych pamiatkach do neďalekého mesta Nessebar. Katedru pedológie a geológie  zastupoval Ing. Martin Juriga, ktorý prezentoval výsledky výskumu realizovaného v rámci jeho doktorandskej práce.

Späť