Štúdium

Katedra zabezpečuje výučbu predmetov pre všetky tri stupne vysokoškolského štúdia, bakalárske, inžinierske a doktorandské. Štruktúra predmetov vyučovaných na katedre zodpovedá potrebám prípravy študentov z genetiky, šľachtenia a semenárstva rastlín, ochrany genofondu rastlín, rastlinných biotechnológií, genetických technológií, biologickej bezpečnosti, pokusníctva a informačných a komunikačných technológií v agrobiológii.

 

Predmety vyučované na Katedre trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín:

 

Bakalárske štúdium

Biotechnológie v šľachtení rastlín

Genetika a šľachtenie rastlín

Genetika mikroorganizmov

Informatika v agrobiológii

Úvod do biologickej bezpečnosti

Všeobecná genetika

Základy biologickej bezpečnosti

 

 

 

 

Inžinierske štúdium

Genetické technológie rastlín

Genetické zdroje potravín

Genomika a bioinformatika

Ochrana genofondu rastlín

Pokusníctvo a biometrika

Poľné pokusníctvo a biometrika

Rastlinné biotechnológie

Semenárstvo rastlín

Šľachtenie rastlín

 

 

Doktorandské štúdium

Agrobiodiverzita

Biometrika v rastlinnej produkcii

Genetická a epigenetická dedičnosť

Genetické mapovanie rastlín

Geneticky modifikované rastliny v agroekosystéme

Genetika poľnohopodárskych rastlín

Stratégia a perspektívy šľachtenia rastlín

Trendy v semenárstve