Spolupráca

  • Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
  • Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka Fakulta
  • Fakulta rybářství a ochrany vod, JU České Budějovice, Česká Republika
  • Stavebná fakulta STU Bratislava
  • Česká zemědělská univerzita v Prahe
  • WPSA – World´s Poultry Science Association
  • International Honey Commission
  • Apidologická odborná spoločnosť EurBee