Aktuality

Od roku 2002 je katedra (v spolupráci s Katedrou botaniky) organizátorom „Geologicko-pedologicko-botanických terénnych cvičení“ po vybraných lokalitách Slovenskej republiky. Terénne cvičenia sú organizované 2-krát do roka, doteraz sa ich uskutočnilo 25 a zúčastnilo sa ich už viac ako 1.750 študentov.

27-me terénne cvičenie sa uskutoční v termíne 27.-30.4.2017. Program terénneho cvičenia je nasledovný :

1. deň – Vulkanické pohoria Slovenska – Štiavnické vrchy (Sitno)

2. deň – Jadrové pohoria Slovenska – Slovenský raj (Suchá Belá, Prielom Hornádu)

3. deň – Jadrové pohoria Slovenska – Vysoké Tatry (Štrbské pleso, Popradské pleso)

4. deň – Liptovská kotlina (Archeologická lokalita Havránok)