Štúdium

Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov, v rámci Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, ale i ostatných fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, zabezpečuje výučbu predmetov s problematikou veľmi úzko špecifickou,  vo svojej podstate zameranou na produkčný proces poľných plodín ťažiskových, ale aj  alternatívnych a na technologický systém ich pestovania. Katedra zabezpečuje výučbu predmetov zameraných  na  pestovanie kŕmnych plodín na ornej pôde, obhospodarovanie trávnych porastov a trávnikárstvo.

 

Bakalársky stupeň štúdia

Všeobecná rastlinná výroba (FAPZ)

Rastlinná výroba I. (FAPZ)

Rastlinná výroba II. (FAPZ)

Rastlinná výroba (FAPZ)

Rastlinná výroba (FEM)

Rastlinná výroba (FZKI)

Integrovaná rastlinná výroba (FAPZ, FBP)

Základy rastlinnej výroby (TF)

Všeobecné pestovanie plodín (TF)

Alternatívne a energetické plodiny (FAPZ)

Inulínové plodiny (FAPZ, FBP, FZKI)

Krmovinárstvo

Trávnikárstvo

Špeciálne trávnikárstvo

Športové trávniky

Mimoprodukčné funkcie prírodných zdrojov

 

Inžiniersky stupeň štúdia

Manažment RV, tvorba a kvalita produkcie (FAPZ)

Projektovanie osevných postupov (FAPZ)

Obrábanie pôdy (FAPZ)

Poľné krmovinárstvo

Lúkarstvo a trávne porasty

Pasienkarstvo a trávne porasty

Trávnikárstvo

 

Doktorandský stupeň štúdia

Systémy obrábania pôdy (FAPZ)

Teoretické aspekty striedania plodín (FAPZ)

Zrnoviny (FAPZ)

Okopaniny (FAPZ)

Špeciálne plodiny (FAPZ)

Pestovanie energetických plodín (FAPZ)

Menej známe poľné plodiny v rastlinnej výrobe (FAPZ)

Agronómia trávnych porastov

Ekológia trávnych porastov

Teoretické aspekty pestovania kŕmnych plodín

Produkčný proces poľných krmovín

Zakladanie a ošetrovanie trávnikov