Spolupráca

Spolupráca v pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti s nasledovnými pracoviskami:

Na Slovensku:

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra

Kardiocentrum Nitra

Fakultná nemocnica Nitra, Kardiologická klinika

Fakultná nemocnica Nitra, Interná klinika

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Wellberry, s.r.o, Nitra

TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o, Nitra

PENAM SLOVAKIA, a.s., Nitra

V zahraničí:

Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky, Česká zemědělská univerzita v Prahe, Česká republika

Mendelova Univerzita v Brne, Česká republika

Ústav výživy, 3. lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Prahe, Česká republika

Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity Obrany, Hradec Králové, Česká republika

Department of the Marine Resources Research Group, Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, Instituto Politecnico de Leira (School of Tourism and Maritime Technology of Peniche, Polytechnic Institute of Leiria), Peniche, Portugalsko

University of  Aveiro, Portugalsko

Department of Human Nutrition, Wroclaw University of Environmental and LifeScience, Faculty of Food Science, Wroclaw, Poľsko

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO w WARSZAWIE, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji (Warsaw Univerzity of Life Sciences, Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciencies), Varšava, Poľsko