Horizont Europa_Vyskumne infrastruktury_draft pracovneho programu

Dávame Vám do pozornosti draft pracovného programu2021-2022 pre Výskumné infraštruktúry,

ktorý bol pripravený v spolupráci s ESFRI:

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=48319.

Prijatie pracovného programu a otvorenie výziev sa očakáva začiatkom mája 2021.

 

Ísť späť