Webinár Štúdium vo Francúzsku/v piatok 20. novembra o 16,00 hod.

Informácia pre  študentov hlavne končiacich ročníkov o webinári, ktorý organizuje Francúzsky inštitút na Slovensku, o možnostiach štúdia vo Francúzsku a štipendiách fr. vlády.

Bude sa konať tento piatok 20. novembra o 16,00 hod. prostredníctvom aplikácie Zoom.

Samotná prezentácia bude v slovenčine, po nej sa pripojí do diskusie slovenský študent, ktorý absolvoval vo Francúzsku druhý rok magisterského štúdia. Pripojení študenti mu budú môcť klásť otázky ohľadom prijímacieho konania, štipendií, ubytovania a pod.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom google formuláru:

https://institutfrancais.sk/webinare-o-studiu-vo-francuzsku/

Podujatie na našom FB : https://www.facebook.com/events/349702879593542?active_tab=about

Ísť späť