Športový deň FAPZ SPU v NITRE

napísal

Dňa 5. septembra 2019 sa v priestoroch jazdeckého centra Katedry špeciálnej zootechniky uskutočnil športový deň Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov spojený s gastronomickou prezentáciou katedier. Športový deň zorganizovalo Vedenie FAPZ SPU v Nitre v spolupráci s FO OZ PŠaV pri SPU v Nitre. Podujatie otvoril dekan fakulty doc. Ing. Peter Ondrišík,  PhD.

Po slávnostnom otvorení dekanom fakulty nasledoval spoločenský program, ktorého súčasťou bola neodmysliteľná ochutnávka gulášov a iných kulinárskych špecialít, v réžii gastronomických špecialistov z radov pracovníkov našej fakulty.

Vedenie  fakulty vyslovuje úprimné poďakovanie prof. Ing. Markovi Halovi, PhD. a Katedre špeciálnej zootechniky pri organizovaní  fakultného podujatia.

Späť