1. FLORBALOVÝ TURNAJ ZAMESTNANCOV UNIVERZÍT

napísal

Dňa 22.05.2019 sa v športovej hale Technickej univerzity vo Zvolene uskutočnil prvý florbalový turnaj zamestnancov univerzít. Záštitu nad turnajom prevzala Technická univerzita vo Zvolene – Ústav telesnej výchovy a športu, Univerzitná odborová organizácia pracovníkov TU vo Zvolene a Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku – Združenie vysokých škôl a priamo riadených organizácií. Iniciatívu zúčastniť sa turnaja prevzali za SPU v Nitre doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. (podpredseda OZ PŠaV a predseda Združenia vysokých škôl a PRO) a  Ing. Milan Dobiaš, PhD. (športová komisia FAPZ). 1. ročníka sa zúčastnili len 4 univerzity, domáci hráči z Technickej univerzity vo Zvolene, ďalej hráči zo Žilinskej univerzity, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a svoje zastúpenie mala aj naša univerzita. Víťazstvo si jednoznačne zaslúžila Žilinská univerzita, ktorá suverénne porazila všetkých súperov. Druhé miesto patrilo domácim – TU vo Zvolene a tretie miesto hráčom UMB v Banskej Bystrici. Sila mnohých extraligových súperov bola nad naše sily, ale aj napriek prehre sme boli najviac oceneným tímom. Diplom najskúsenejšieho hráča bol udelený Ladislavovi Ducsayovi a diplom pre najlepšie hráčky sa ušiel Jane Kopčekovej a Martine Gažarovej. Gólovo sa presadili najmä Marek Rašovský, Róbert Kirchner, Jaroslav Andreji, dvomi asistenciami prispeli aj hráčky, a nielen gólovo, ale predovšetkým v pozícii brankára nás podržal Tomáš Slanina (FBP). Organizátorom patrí veľká vďaka a hráčom pochvala za veľkú snahu o víťazstvo, bojovnosť a športového ducha!

Späť