Agrobiodiverzita pre zlepšenie výživy, zdravia, kvality života a duchovného rozvoja človeka

napísal

Pod týmto názvom pripravuje kolektív z oddelenia aplikovanej agrobiodiverzity  Ústavu rastlinných a environmentálnych vied v spolupráci s Národnou Botanickou záhradou M. M. Grischka pri Národnej akadémií vied Ukrajiny v rámci aktivít medzinárodnej siete AgroBioNet už piatu medzinárodnú konferenciu.

  Konferencia bude prepojená na viaceré ďalšie aktivity, ktoré pripravujú vo svojom programe spolupracujúce inštitúcie združené v medzinárodnej sieti AgroBioNet. Z uvedeného dôvodu sa 3. novembra 2021 uskutoční prvá sekcia konferencie a to jej otvorenie s prezentáciou prvej skupiny prednášok na rôzne aktuálne témy riešenia biodiverzity v zmysle prijatých opatrení na medzinárodnej a národnej úrovni

Na konferenciu sa možno ešte prihlásiť zaslaním abstraktov, ktoré budú vydané v Zborníku v e-forme. Základné informácie sú uvedené na web stránke agrobionet.uniag.sk events. S ohľadom na nepriaznivú a neistú situáciu s pandémiou sa konferencia uskutoční v online forme.

Súčasne  môžu  výskumné kolektívy ako aj doktorandi a študenti pripraviť aj vedecké príspevky, ktoré budú prezentované vo vedeckom časopise „Agrobiodiversity for Improving Nutrition, Health and Life Quality“ podľa pokynov pre autorov na web stránke Agrobiodiversity for Improving Nutrition, Health and Life Quality (uniag.sk)“.

V budúcom roku sa plánuje pokračovať v následných sekciách   s orientáciou na aktuálne problémy riešenia biodiverzity a to hlavne v témach ako je biofília, voda ako ju nepoznáme, adaptogénne rastliny, rastliny vo funkčnej medicíne, včelie produkty v apiterapii, etika vo výskume biologických vied, a mnohé iné aktuálne a menej riešené oblasti.

AgroBioNet

                                                                                             

Ísť späť