Arctic Ungulate Conference

napísal

V dňoch 12. – 16. augusta 2019 sa vo švédskom Jokkmokku, ktorý sa nachádza za polárnym kruhom konala už po 15 krát konferencia (každý 4. rok) o farmovom chove raticovej zveri v arktických oblastiach: Arctic Ungulate Conference. Konferenciu tento krát organizovala Swedish University of Agricultural Sciences v Uppsale a Arctic Ungulate Society (www.arcticungulate.org). Spoluorganizátormi kongresu boli Ájtte Sámi and Mountain Museum Jokkmokk, Národné zhromaždenie Sámi (pôvodného obyvateľstva) vo Švédsku ako aj švédsky Sámi parlament a Nordic Centre of Excellence ReiNG – Reindeer Husbandry in Globalizing North.

Jokkmokk je dôležité centrum (najväčšie mesto) na sever of polárneho kruhu a centrum chovateľov sobov vo švédskej časti Sapmi. Mesto je miestom stretávania sa Sami obyvateľstva už viac ako 400 rokov, koná sa tu svetovo najstarší tradičný zimný trh (každoročne vo februári pri -40°C).

Na konferencii sa zišli účastníci zo Škandinávie, Ruska, Poľska, Grónska, Islandu, USA, Kanady, vrátane skupiny zo Slovenska: prof. Radovan Kasarda, prof. Anna Trakovická, doc. Radoslav Židek a Ing. Nina Moravčíková. Program konferencie zahŕňal celé spektrum tém od výživy, technológie chovu, reprodukcie, demografie, genetiky ako aj predačného tlaku dravcov. Súčasťou programu bola aj prezentácia tradičného spôsobu života a exkurzia do národného parku Laponia World Heritage v Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke. Je zaujímavosťou, že pastevný chov sobov a migračné trasy na území národného parku sú súčasťou ochrany biodiverzity krajiny a kultúrneho dedičstva pôvodných obyvateľov Sámi.  Na konferencii sme prezentovali príspevky Genetic Variation of family Cervidae based on cross-species SNPs genotyping a Gene-flow and diversity in local Red Deer populations. Súčasťou našej prezentácie bola aj pozvánka na World Deer Congress 2020, ktorý sa bude konať na Slovensku.

Späť