„Cultural Heritage of Small Homelands“ medzinárodná stáž

napísal

Projekt spolupráce medzi partnermi Poľnohospodárskej Univerzity v Krakove,  Univerzitou veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Veterinárni a farmaceutické univerzity v Brne a SPU v Nitre „Cultural Heritage of Small Homelands“  sa preklopil do druhého roku svojho fungovania. V rámci štúdia a hľadania bioindikátorov tradičných regiónov sa v novembri 2019 realizovala na Slovensku stáž v oblasti Staré Hory (Sebechleby), pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry. Tentokrát bola stáž realizovaná na juhovýchode Slovenska v obciach Viničky a Veľká Tŕňa. Cieľom boli „Gazdovské pivničky“ – súbor 33 portálov, ktoré návštevníka zavedú do historických tokajských vínnych pivničiek (Národná kultúrna pamiatka), ktoré vznikli v 15. storočí, v časoch tureckých nájazdov na územie dnešného Slovenska. V unikátnych podmienkach miestnych viníc sa darí unikátnym odrodám vínnej révy, ktorá sa mimo tokajských viníc nepestuje. Stáž bola tiež zameraná na ich tradičné spracovanie. Pracovnej stáže sa za FAPZ zúčastnil prof. Radovan Kasarda, za FBP prof. Jozef Golian, doc. Martina Fikselová. Dôležitou súčasťou projektového stretnutia bola aj diskusia o ďalšom pokračovaní spolupráce po skončení projektu, pričom boli vytvorené pracovné skupiny pre prípravu projektov v rámci Višegrádskeho fondu, Horizont 2020 a nasledujúceho rámcového programu Horizont EUROPA. Ďalšie pracovné stretnutie je naplánované v ČR, ktoré bude organizačne zabezpečovať partner projektu z Brna. Záverečné stretnutie je naplánované na začiatok októbra v Krakove.

Ísť späť