Deň učiteľov na SPU: Z rúk rektorky si prevzal ocenenie doc. Ing. Ján Brindza, CSc

napísal

Pri príležitosti Dňa učiteľov rektorka SPU v Nitre doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., 28. marca odovzdala ocenenie vybraným pedagógom.

Na návrh dekana príslušnej fakulty boli za významné výsledky dosiahnuté v oblasti vzdelávania, výskumu, medzinárodnej spolupráce, publikačnej činnosti, riadenia a rozvoja univerzity ocenení nasledujúci pedagógovia: doc. Ing. Ján Brindza, CSc., z Katedry genetiky a šľachtenia rastlín na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov. V oblasti vedeckovýskumného programu sa aktívne podieľal ako koordinátor na riešení  na národnej a medzinárodnej úrovni a hlavne z oblasti prieskumu, vyhľadávania, sústreďovania, hodnotenia a uchovávania ohrozených genetických zdrojov rastlín, revitalizácie tradičných agrosystémov pre sociálno-ekonomický rozvoj obcí, zriaďovania ekologických sadov, zavádzaní pestovania menej známych a netradičných druhov rastlín v ekologickom poľnohospodárstve a determinácie úžitkovej hodnoty a kvality včelích peľových obnôžok a pergy.

Späť