Deň učiteľov: Rektorka ocenila šiestich pedagógov

napísal

Pri príležitosti Dňa učiteľov (28. marec) rektorka SPU v Nitre doc. Klaudia Halászová ocenila šiestich pedagógov. Z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva bol ocenený doc. Oleg Paulen, z Fakulty ekonomiky a manažmentu doc. Iveta Zentková, z Technickej fakulty doc. Ondrej Lukáč, z Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja doc. Lucia Palšová, z Fakulty biotechnológie a potravinárstva Ing. Jozef Čapla, PhD., a z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov prof. Magdaléna Lacko-Bartošová.

Späť