Dotácia NSK na obnovu národnej kultúrnej pamiatky Areál SPU v Nitre

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita  v Nitre získala účelovo viazanú dotáciu z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na úhradu nákladov spojených s obnovou národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja pod názvom „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“. Dotácia bola poskytnutá na projekt: „Slovenská poľnohospodárska univerzita, pavilón agronomický“ v súlade s uznesením č. 84/2020 z 20. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva NSK konaného dňa 6. júla 2020.

Späť