EAAP 2021 – ŠVAJČIARSKO - DAVOS

napísal

Napriek mnohým neistotám zo súčasnej pandemickej situácie sa aj tento rok v dňoch 30. augusta až 03. septembra 2021 konal 72. ročník kongresu s medzinárodnou účasťou EAAP (European Association of Animal Science, https://www.eaap2021.org/), v srdci Európy vo švajčiarskom meste Davos. Mesto Davos je okrem iného  známe tým, že sa tu každoročne organizuje Svetové ekonomické fórum.  Hlavnou témou medzinárodného vedeckého stretnutia bolo „Vedecké riešenia pre rôzne nároky v chove hospodárskych zvierat“. Komisie EAAP  aj tento rok navrhli veľmi atraktívny program so 74 vedeckými sekciami. Treba vyzdvihnúť, že tajomníkom jednej z odborných komisií je aj prof. Ing. Radovan Kasarda z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, z ústavu výživy a genomiky. Tak ako v predchádzajúcom roku aj tento rok bola posterová sekcia, ktorá zastrešovala mnoho zaujímavých tém, organizovaná výlučne virtuálne. Záznam z plenárnej sekcie kongresu je možné si pozrieť online na Youtube kanáli EAAP.

Na tejto výnimočnej udalosti sa každoročne zúčastní 900 až 1500 vedcov, odborných poradcov, zástupcov jednotlivých odvetví v poľnohospodárstve a chovateľských organizácií, ktorí si na tejto úspešnej platforme vymieňajú svoje poznatky, skúsenosti z najnovších výsledkov výskumu z mnohých relevantných oblastí chovu a šľachtenia zvierat. Je to jedinečná príležitosť stretnúť sa tvárou v tvár na medzinárodnej úrovni, cítiť sa príjemne medzi priateľmi, vymieňať si nové nápady a profesionálne sa rozvíjať.

Slovenská poľnohospodárska univerzita od roku 2021, preberá koordináciu členstva na EAAP za Slovenskú republiku. Aj tento rok, podobne ako tie predchádzajúce, našu katedru aktívne reprezentovala trojčlenná skupina Ing. Nina Moravčíková PhD, Ing. Mária Mészárosová a prof. Ing. Radovan Kasarda PhD. Kvalita práce doktorandky Márie Mészárosovej bola ocenená v podobe vystúpenia v sekcii 16.Recent advances in  omics technologies applied to small ruminants s príspevkom: Genomic inbreeding trends and the impact of ongoing selection in the Slovak Original Valachian sheep autorov: M. Mészárosová, N. Moravčíková, M. Margetín, G. Mészáros and R. Kasarda.

Ísť späť