Empowering regional development and innovations - Building resilience in rural communities

napísal

Empowering regional development and innovations - Building resilience in rural communities

INVEST Summer School

Milí študenti, dávame vám do pozornosti možnosť účasti na online letnej škole, ktorú organizuje Karelia University of Applied Science (Fínsko) v rámci projektu INVEST – The Competitive University for a Sustainable Society. Počas letnej školy budú multidisciplinárne tímy študentov riešiť konkrétnu situáciu fínskej organizácie súvisiacu so zvyšovaním odolnosti vidieckych oblastí.

Letná škola je určená študentom všetkých fakúlt a študijných programov, ktorí sú aspoň v druhom ročníku bakalárskeho štúdia. Podmienkou účasti na letnej škole je znalosť angličtiny na úrovni B2.

Viac informácii nájdete v letáku, prípadne sa informujte prostredníctvom emailu na monika.bumbalova@uniag.sk

Termín podania prihlášky pre študentov formou motivačného listu/videa je 30. apríl 2021.


Here is a promotional video produced by the Bulgarian team for student recruitment

Späť