Exkurzia základy farmakognózie a fytoterapie

napísal

Dňa 26. apríla 2022 absolvovali študenti dennej formy štvrtého ročníka v rámci predmetu Základy farmakognózie a fytoterapie, odbornú exkurziu v podniku Herbex spol. s r. o. Hrašné. Prehliadkou priestorov spoločnosti ktorá sa zaoberá pestovaním a spracovaním liečivých rastlín, mali študenti možnosť vidieť procesy výroby, balenia a skladovania čajov. Pani Nemcová – vedúca obchodného úseku a konateľka, sprevádzala študentov so zaujímavým výkladom o histórii vzniku podniku, technológii spracovania liečivých rastlín, distribúcie a predaji čajov. Zvýraznila spoluprácu s SPU v rámci absolvovania praxe a riešenia záverečných prác – diplomových a dizertačných, a zmienila sa o úspešných absolventoch SPU ktorí vo firme pracujú, napr. Bc. Daniela Škodáčka. Študenti mali možnosť nahliadnuť do skladových priestorov, kde diskutovali o sortimente výrobkoch, receptúrach a zložení čajovinových zmesí. Účastníkov exkurzie zaujímali najmä výhody a nevýhody pestovania liečivých rastlín, výkup rastlinného materiálu a záujem o možnú spoluprácu s podnikom v budúcnosti. Mali možnosť zakúpiť si produkty a odchádzali s darčekmi, ktoré pre študentov firma prichystala. Exkurziou mohli študenti lepšie pochopiť náročnosť zachovania kvality rastlinných zdrojov akými sú liečivé rastliny, v procese výroby do finálneho produktu.

Ísť späť