Food Heritage v Brne.

napísal

V dňoch 7. až 9. apríla 2019 sa v Brne  uskutočnil v poradí druhý seminár  pracovných tímov projektu „Cultural Heritage of Small Homelands“  (NAWA). Stáž organizoval partner z Českej republiky, Veterinárni a Farmaceutická univerzita, Fakulta veterinárni hygieny a ekologie, Katedra hygieny potravinových zdrojov rastlinného pôvodu a ekológie.  Na stáži odzneli prednášky ako aj praktické ukážky v oblasti problematiky bioaktívnych látok a analýzy textúry produktov rastlinného pôvodu. V rámci úvodnej sekcie odprezentovala partnerská univerzita svoju činnosť, fakulty a katedry ako aj zástupcov projektu. Praktická časť stáže prebiehala v priestoroch katedry pod vedením MVDr. Mateja Pospiecha, PhD.  a Ing. Martina Krála, PhD. Súčasťou programu bolo aj rokovanie o ďalšom postupe v realizácii projektu, ktorého cieľom je identifikovať typické územia, typické zdroje potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu ako aj produkty z nich a vytvoriť ich ucelenú charakteristiku z pohľadu autentickosti. Predmetom záujmu bolo tiež  organizovanie ďalšej odbornej stáže, ktorú bude v máji realizovať naša Katedra genetiky a šľachtenia rastlín a bude zameraná na identifikáciu rastlinných genetických zdrojov  https://foodheritage.urk.edu.pl/

 

Späť