Konečne po dlhej dobe na EXKURZII

napísal

Dnes sa študenti zo študijných programov VÝŽIVA ZVIERAT A KRMIVÁRSTVO a MANAŽMENT ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBY zúčastnili exkurzie vo výrobni kŕmnych zmesí patriacej firme TEKRO Nitra s.r.o. Celú výrobňu študentom predstavil a zaujímavo okomentoval jej riaditeľ a konateľ Ing. František Valášek (absolvent FAPZ, vtedajšia agronomická fakulta). Vo výrobni v súčasnosti mesačne vyrábajú približne 2500 ton kŕmnych zmesí pre hydinu (sypkých) a pre ošípané (granulovaných). Študenti si prezreli strojno-technologické vybavenie a oboznámili sa so všetkými výrobnými operáciami od príjmu vstupných surovín až po expedíciu vyrobených kŕmnych zmesí. Vo vlastných rukách hodnotili štruktúru práve vyrábanej zmesi pre ošípané pred a po granulácii. Pánovi Ing. Františkovi Valášekovi ďakujeme za jeho čas, odborný výklad, odpovede na otázky študentov ako aj za osobné názory na súčasný stav krmivárskeho sektoru vo svete a na Slovensku.

Tešíme sa na ďalšiu exkurziu organizovanú Katedrou výživy zvierat

Ísť späť