Kurz pestovania poľných plodín

napísal

Štúdium u nás – to nie sú len učebne a teória! Dňa 22.04.2022 sa vo Výskumnom stredisku biológie a ekológie rastlín FAPZ – Dolná Malanta uskutočnil výsev slnečnice. Ruku k dielu priložili aj naši šikovní študenti – účastníci Kurzu pestovania poľných plodín. Po sejbe slnečnice sa študenti presunuli na Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU – Kolíňany, kde sa priučili praktickým zručnostiam týkajúcich sa sejby kukurice.

 

Ísť späť