Kynologický deň

napísal

K 17. ročníku Nitrianskych univerzitných dní zorganizovali dňa 24. 04. 2019 členovia poľovníckeho krúžku Buteo a kynologického krúžku  ,,Kynologický deň“, ktorého cieľom bola prezentácia krúžkov, no zároveň získanie nových poznatkov z oblasti kynológie. Zástupcovia krúžkov Michal Gajňák a Ing. Petra Neirurerová pozvali za účelom ukážok a prednášok Kynológov z policajného zboru v Nitre, Bc. Barboru Melknerovú, Ing. Martinu Pšenkovú, PhD.  a Ing. Martina Fika, PhD. Miestom konania akcie bola lúka pri Mini ZOO SPU. Prvý urobili ukážky zo športovej a služobnej kynológie kynológovia z policajného zboru v Nitre. Druhá v poradí sa odprezentovala študentka Bc. Barbora Melknerová  (študentka I-CHO) s aktívnym predstavením dogdancingu. Tretí v poradí Ing. Martin Fik, PhD. ukazoval výcvik aportu u psov a výcvik psa oznamovača. Posledná prednáška patrila Ing. Martine Pšenkovej, PhD. z Katedry veterinárskych disciplín a bola o národnom plemene psov Slovenskom Kopovovi. Kynologického dňa sa zúčastnili členovia oboch krúžkov, študenti SPU a cca 200 detí z materských škôl.  

Späť