Kynologický putovný pohár SPU

napísal

Kynologický krúžok organizoval v areáli psiarne v rámci Nitrianských univerzitných dní 1. ročník kynologického putovného pohára SPU so sprievodnými akciami. Sprievodné akcie boli prednáška o výcviku psov v prinášaní s ukážkami postupnosti výcviku na dvoch psoch, po prednáške nasledovali ukážky z policajnej kynológie, dogdancingu a obedience.

Kynologický putovný pohár SPU je súťaž zameraná na podporu záujmových aktivít študentov SPU, študentov pozvaných univerzít a žiakov stredných škôl. Skúšobný poriadok bol vypracovaný v dostatočnom čase pred súťažou a bol zaslaný spolu s prihláškami na pozvané školy, aby každý mal možnosť si precvičiť psa na skúšané predmety.

Predmetmi súťaže boli hlavne cviky zo základnej poslušnosti, zdolávanie rôznych prekážok a prinášanie. Paletu predvádzaných predmetov spestroval aj jeden ľubovoľný cvik, ktorý si mohol navrhnúť a bol v ňom posúdený každý súťažiaci.

Súťaž otvoril svojim príhovorom pán dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD. Funkciu rozhodcov plnili páni prodekani z našej fakulty prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD. a Ing. Jaroslav Andreji, PhD.

            Niektorí súťažiaci prakticky prvýkrát v živote sa so svojim psom postavili pred hodnotiacich rozhodcov, čo bolo samozrejme aj vidieť na ich prejave. Boli prípady, kedy psík síce urobil všetko, čo od neho psovod požadovala ale psovod zrejme v dôsledku stresu si poplietol postupnosť cviku. Aj to samozrejme patrí do kynologického života, a len účasťou psovoda a psa na podobných akciách je možné zbaviť sa takýchto negatívnych javov.

            Korona divákov bola tvorená zo študentov SPU, študentov stredných škôl, zamestnancami SPU a aj širokou verejnosťou.

Víťazom prvého ročníka Kynologického putovného pohára SPU sa stala študentka Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, 1. ročníka Ing. štúdia odboru špeciálne chovateľské odvetvia (bc. Terézia Jalovičiarová). Na druhom umiestnila žiačka zo Spojenej strednej školy – Stredná odborná škola pôdohospodárstva a veteriny z Ivanky pri Dunaji. Na treťom mieste sa umiestnila žiačka zo Strednej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku zo Žiliny.

Víťazovi srdečne blahoželáme a prajeme mnoho podobných úspechov. Štítok s menom víťaza a príslušnosťou k fakulte a univerzite bude už navždy zdobiť podstavec putovného pohára.

Veríme, že Kynologický putovný pohár SPU bude akcia, ktorú perspektívne budeme realizovať každoročne v rámci Nitrianských univerzitných dní.

Ísť späť