Medzinárodné stretnutia na dekanáte FAPZ.

napísal

V piatok 12. apríla 2019 sa na dekanáte FAPZ uskutočnilo stretnutie zástupcov z kancelárie Európskych vzťahov a medzinárodnej spolupráce, generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a výskum Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Francúzska p. Corinne Samouilla a p. Delphine Laissac na tému podpory akademických mobilít. Stretnutia sa zúčastnil dekan FAPZ, doc. Ing. Peter Ondrišík, CSc., prodekan prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.  a vedúci katedry genetiky a plemenárskej biológie doc. Ing. Juraj Candrák, CSc. Delegácia predstavila systém vzdelávania po skončení strednej školy vo Francúzsku, s dôrazom na štúdium v oblasti poľnohospodárstva a potravinových zdrojov. Stretnutia sa zúčastnil aj riaditeľ jednej z takýchto vzdelávacích inštitúcií p. Fabrice Crépieux, ktorý vyjadril záujem o spoluprácu pri vzdelávaní francúzskych študentov v rámci ERASMUS+ na Slovensku. Prvá skupina študentov bude absolvovať vzdelávanie v Nitre už v nasledujúcom zimnom semestri. Ich záujem je získať praktické skúsenosti na farme v rámci vysokoškolského podniku ako aj skúsenosti s realizáciou produkcie na trhu.

V pondelok 15. apríla 2019 na dekanát FAPZ zavítala delegácia EURES z Nórska. Návšteva sa uskutočnila pri príležitosti konania JOBEXPO´19 na Výstavisku AGROKOMPLEX v Nitre, kde prišli prezentovať možnosti uplatnenia sa v živočíšnej výrobe na nórskych farmách a spracovateľských závodoch. Stretnutia sa za FAPZ sa zúčastnil prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD. prodekan pre medzinárodné vzťahy a prax. Zástupcovia Helgeland Landbrukstjenester – organizácie zabezpečujúcej zamestnancov pre potreby nórskych farmárov chceli získať informácie o našich študijných programoch a organizácii praktického vzdelávania. Ako vyplynulo z rokovania na výstave JOBEXPO´19 budú ponúkať nielen trvalé pracovné pozície ale aj pracovné pozície na sezónne práce počas tohtoročného leta. Jedná sa o prácu na farmách dobytka o veľkosti 40-50 ks, často dojených s pomocou dojacích robotov, resp. tradičných rodinných farmách 20-30 dojnicami a ostatným dobytkom. Práca na týchto farmách zahŕňa nielen starostlivosť o dobytok ale prácu pri všetkých činnostiach na farme počas letnej sezóny. Sezónna práca sa týka aj pestovania ovocia a zeleniny, zberu plodov a žatvy. Radi privítajú našich študentov vo svojom stánku na výstavisku a poskytnú detailné informácie. Vzhľadom na budúcu spoluprácu prejavili záujem zúčastniť sa na fakultných/ univerzitných Dní kariéry.

Späť