NA SLOVÍČKO: s Ladislavom Ducsayom

napísal

NA SLOVÍČKO: s Ladislavom Ducsayom novým profesorom na Katedre agrochémie a výživy rastlín Fakulty agrobiológie a potravinových.

V čom je pre vás práca v akademickom prostredí atraktívna?

Keďže mojím koníčkom je šport a zaujíma ma aj geografia, pôvodne som chcel byť učiteľ telesnej výchovy a zemepisu. Napokon som sa učiteľom aj stal, hoci oblasť, v ktorej pôsobím, je trochu iná.  Atraktívnosť práce v akademickom prostredí vnímam najmä z pohľadu neustálych nových výziev, ktoré prichádzajú či už v oblasti pedagogiky, alebo vedy a výskumu. Vysoko oceňujem, že mám možnosť slobodne sa rozhodovať, čo chcem vedecky skúmať, či to bude napríklad hnojenie pšenice, repky, brokolice či prvok selén, germánium a pod. Aj keď, samozrejme, reálna možnosť bádať, je podmienená viacerými faktormi. Tak, ako je jedinečný a neopakovateľný každý pestovateľský ročník, taký je aj každý semester s jedinečnými a neopakovateľnými študentmi, ktorým sa snažím odovzdať svoje skúsenosti a súčasne sa od nich aj ja učím. Práve neustály kolobeh obmeny mladých ľudí, s ktorými sa vo svojej práci stretávam, je pre mňa akousi hnacou silou a zdrojom energie. Z toho plynie aj pocit, že starnem pomalšie. :-)

Ako by ste charakterizovali vaše odborné vedecké zameranie pre záujemcov mimo vášho odboru?

Vo vedeckovýskumnej oblasti sa venujem najmä problematike optimalizácie výživy a hnojenia rastlín vo vzťahu ku kvantite a kvalite dopestovanej produkcie poľných a záhradných plodín. Podieľal som sa na riešení viacerých výskumných úloh, ktoré boli zamerané na rizikové prvky potravového reťazca človeka, mechanizmy zvyšovania produkčného potenciálu a kvality záhradných plodín, minimalizáciu vstupu rizikových látok do rastlinných produktov a znižovanie rizík disharmónie príjmu živín cereáliami a krmovinami, racionalizáciu výživy a hnojenia kapusty repkovej pravej. Cieľom je zvýšiť úrodu a kvalitu produkcie a hodnotiť potenciál poľných plodín z hľadiska kvality a kvantity dopestovanej produkcie pri využití selénu v biofortifikácii.

Ako veda obohacuje váš život?

Som od prírody človek zvedavý a veľmi ma fascinuje s akou dokonalosťou a presnosťou funguje celý poznaný vesmír. S údivom sledujem ako intenzívne sa rozvíjajú mnohé vedné oblasti, ktorých výsledky poznania prenesené do praxe výrazne ovplyvňujú život každého z nás. Škoda, že v niektorých prípadoch s týmito výdobytkami vedy absolútne nestíham držať krok. :-) Často si kladiem otázku, čo je hlavnou motiváciou intenzívneho rozvoja rôznych vedných disciplín. Žeby spočívala v tom, že chceme žiť aspoň tak dlho ako Matuzalem, byť pritom zdraví a netrpieť biedou? :-) Veľmi ma teší, že na niektoré moje otázky som už vďaka vede dostal odpoveď a som presvedčený, že v budúcnosti k nim pribudnú ďalšie.

O potrebe kvalitného vysokoškolského vzdelania sa hovorí veľa a pri rozličných príležitostiach. Viac ako slová sú potrebné skutky. Čo by mala univerzita robiť pre skvalitnenie vzdelávania a vedeckého výskumu?

Otázka kvality, a to nielen vysokoškolského vzdelávania, rezonuje na mnohých miestach. Často sa hovorí, že je nevyhnutné zvýšiť kvalitu vzdelávania. Mnohé bežné rozhovory sa zvrtnú na hodnotenie stavu súčasnej doby, pričom počúvam, že doba je ťažká, rýchla, že máme takú a onakú generáciu mladých ľudí a pod. Uvedomujem si, že aj ja sa spolupodieľam na obraze súčasnej doby a preto, keď chcem čokoľvek skvalitniť a zlepšiť, musím začať v prvom rade od seba. Samozrejme, na to treba aj správnu motiváciu. Z pohľadu univerzity riešiť položenú otázku vôbec nie je ľahké. Myslím si však, že našu univerzitu, resp. jej fakulty, by sme mali v poľnohospodárskej praxi „cítiť“. Pomyselné vzájomné intenzívne prepojenie trojuholníka, vzdelanie – prax – výskum, je pre ďalšie napredovanie našej univerzity určite nevyhnuté.

Keby ste mali vymenovať tri míľniky vo svojom živote, ktoré by to boli?

V podstate každý začatý deň je akýsi míľnik. Nikdy dopredu nevieme, ako sa daný deň vyvinie, čo nám prinesie, ako zmení naše smerovanie a náš život. Čím som starší, tým viac míľnikov pribúda. Avšak zásadné tri míľniky môjho života, ktoré súvisia s tým, kde sa v súčasnosti nachádzam, by som definoval v intenciách známej pravdy, ktorá znie: za všetkým hľadaj ženu. :-)

ducsay

"Vysoko oceňujem, že mám možnosť slobodne sa rozhodovať, čo chcem vedecky skúmať", hovorí prof. Ladislav Ducsay

Foto: archív

Späť