Na veľtrhu Gaudeamus expozícia FAPZ

napísal (počet komentárov: 0)

Na výstavisku Agrokomplexu v Nitre sa od 4. do 5. októbra koná 4. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania. Prezentuje sa na ňom aj naša univerzita.  

Cieľom veľtrhu je poskytnúť študentom stredných škôl komplexné informácie a poradenstvo pri voľbe pomaturitného štúdia. Podujatie je výnimočné širokou ponukou sprievodných programov, informačných zdrojov a poradenstva, ktoré môžu študenti pri voľbe vysokej školy využiť.

Na tohtoročnom  veľtrhu je zastúpených asi 235 univerzít, vysokých škôl, fakúlt a ďalších vzdelávacích inštitúcií zo Slovenska i zahraničia, najmä z Českej republiky, Veľkej Británie, Dánska a Holandska. Zastúpenie majú aj univerzity z Nemecka, Poľska či  Číny. V rámci sprievodného programu sú pripravené prednášky vystavujúcich škôl, ktoré sú zamerané na podmienky prijímacieho konania a štúdia. Záujemcovia môžu získať informácie zo zákulisia štúdia  priamo od študentov a absolventov škôl. Nerozhodným študentom pomôže testovacie centrum a poradenský servis. Každý študent si môže urobiť elektronický test a zistiť, na štúdium má najlepšie predpoklady. Študenti môžu využiť aj služby Centra kariérneho poradenstva. Pre záujemcov o štúdium v zahraničí je pripravené Poradenské centrum pre vysokoškolské štúdium vo Veľkej Británii. Pre odborných návštevníkov veľtrhu je pripravený súhrnný informačný set o vystavujúcich školách a špeciálny informačný systém pre pedagógov a výchovných poradcov. Systém aktuálne obsahuje vyše 600 vzdelávacích inštitúcií a 5 500 študijných programov.

Slovenská poľnohospodárska univerzita sa predstavuje svojou expozíciou. Na jej príprave sa organizačne podieľala Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU a Kancelária komunikácie a práce s verejnosťou. Praktické informácie o štúdiu návštevníkom poskytujú prodekani a ďalší zástupcovia fakúlt. Doktorandi stredoškolákom priblížili možnosti štúdia na SPU v Nitre. Pre výchovných poradcov sú v našom stánku pripravené informačné balíčky s aktuálnymi informáciami o univerzite a možnostiach štúdia.

V rámci prednášok o vzdelávaní na jednotlivých inštitúciách vystúpila na veľtrhu s prezentáciou o možnostiach štúdia na SPU v Nitre prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., ktorá okrem iného informovala o výučbe v cudzom jazyku, možnostiach absolvovania mobilít na zahraničných partnerských univerzitách, spoločných študijných programoch, novoakreditovaných bakalárskych študijných programoch na Fakulte biotechnológie  a potravinárstva a Technickej fakulte, ale aj voľnočasových a športových aktivitách, ktoré SPU ponúka svojim študentom.

Späť