Online štátnice na I. stupni vzdelávania

napísal

Na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa dnes 12. 7. 2021  začali online štátne záverečné  skúšky na bakalárskom stupni štúdia.

Štátne skúšky sa budú konať od 12. 7. 2021 do 14. 7. 2021 v šiestich komisiách, v ktorých sa zúčastní 187 študentov, z toho 155 na dennej forme a 32 na externej forme.

V rámci jednotlivých študijných programov sú počty absolventov podľa študijných programov: Farmárstvo 6 na dennej forme a 4 na externej forme, Hipológia 19 na dennej a 2 na externej forme, Manažment rastlinnej výroby 21 na dennej forme,  Manažment živočíšnej výroby 22 na dennej forme, Špeciálne chovateľstvo 34 na dennej forme, Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 15 na dennej forme a 4 na externej forme,  Výživa ľudí  27 na dennej forme a 11 na externej forme, Všeobecné poľnohospodárstvo 11 na dennej forme a 11 na externej forme.

Ísť späť