Praktická výučba z predmetu Lúkarstvo a pasienkárstvo

napísal

Pevnou súčasťou predmetu Lúkarstvo a pasienkárstvo je praktická výučba. Jednou z úloh je precvičenie analýzy floristického zloženia trvalého trávneho porastu ako východiská racionálneho obhospodarovania trávneho porastu. Toto sa realizovalo vo VPP Kolíňany, farma Žirany dňa 29.4.2022 na stacionárnom dlhodobom pokuse k multifunkčnému využitiu trávnych porastov. Zároveň boli študenti podrobne oboznámení s možnosťami rôzneho manažmentu obhospodarovania trávnych porastov v nížinnej oblasti. Terénne cvičenie následne pokračovalo ukážkou obhospodarovania horských trávnych porastov v lokalite Chvojnica (Strážovské vrchy), kde bolo demonštrované riešenie výživy trávnych porastov, regulácie zaburinenosti a možnosti obnovy trávnych porastov.

Ísť späť