Prax študentov v teréne 2021

napísal

Katedra pedológie a geológie, v spolupráci s Katedrou environmentalistiky a biológie, zorganizovala v dňoch 24. až 27.6.2021 „Prax študentov v teréne“, ktorá sa uskutočnila v nepretržitom slede už 34-tý krát - od začiatku v roku 2003. Prax študentov bola zameraná na overovanie teoretických vedomostí, ktoré študenti nadobudli počas doterajšieho štúdia na univerzite, priamo v teréne. Veď nie nadarmo sa hovorí, že je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť ...

Praxe sa zúčastnilo 45 študentov z FAPZ, FZKI, FBP, FEM a TF. Tradične sa k aktívnym študentom pridali aj niektorí absolventi našej univerzity, ktorí si takto pripomenuli bezstarostné a krásne roky štúdia na našej Alma Mater.
Prvý deň bol venovaný Nízkym Tatrám. Za krásneho slnečného počasia sme vystúpali z Moštenickej doliny až na hrebeň Nízkych Tatier do sedla Hadlanka. Výstup bol značne náročný, lebo sme na pomerne krátkom úseku prekonávali prevýšenie takmer 600 m. Odmenou pre nás boli nádherné výhľady na priľahlý hrebeň Nízkych Tatier a okolitú prírodu Slovenska. Zostup na Donovaly bol dlhý, ale zvládli sme ho v pohode.

Druhý deň sme navštívili Vysoké Tatry. Počasie nám opäť prialo a tak sa celá výprava ocitla na Štrbskom Plese. Tu sme sa rozdelili na niekoľko skupín, v závislosti na schopnostiach, silách a únave po predchádzajúcom náročnom dni. Niektorí sa vybrali lanovkou na Solisko, niektorí iba obdivovali krásy Štrbského plesa, ale väčšina sa vydala na Popradské pleso a odtiaľ na Veľké Hincovo pleso v závere Mengusovskej doliny. Z tejto partie sa potom ešte časť členov výpravy oddelila a vystúpila na 2.363 m vysoký Kôprovský štít. Návrat naspäť na Štrbské Pleso bol ešte namáhavý a dlhý, ale členovia „vrcholového družstva“ ho zvládli s úsmevmi na tvárach ...

Tretí deň sme venovali prehliadke Skanzenu ľudovej architektúry Liptovskej dediny v obci Pribylina. Mali sme možnosť zblízka si pozrieť ako žili a bývali ľudia Liptova pred mnohými desaťročiami. Keď sme hľadeli na tie drevené chalúpky s maličkými okienkami, bez akýchkoľvek hygienických zariadení (o vymoženostiach modernej doby ako rádio, televízor, telefón a iné ani nehovoriac), ani sa nám nechcelo veriť, že bolo možné žiť v takých pomeroch ....

Korunou celého podujatia bol záverečný večer, ktorý sa už tradične nesie v dodržiavaní niektorých nepísaných tradícií a zvyklostí, ktorými sa toto naše podujatie vyznačuje. Celá akcia bola sprevádzaná nadšením a zanietením účastníkov po praktických vedomostiach, ale aj radosťou zo spoznávania sa s novými spolužiakmi a vytvorením výbornej partie.

Ísť späť