Prezident vymenoval vysokoškolských profesorov, medzi nimi sú aj štyria odborníci FAPZ SPU

napísal

Prezident Andrej Kiska vymenoval nových vysokoškolských profesorov, menovacie dekréty im odovzdal 27. marca v Prezidentskom paláci v Bratislave.

Medzi novými profesormi zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sú aj štyria odborníci FAPZ:

 

 - doc. Ing. Kamil Hudec, PhD., vymenovaný v odbore ochrana rastlín (Katedra ochrany rastlín);

 - doc. Ing. Radovan Kasarda, PhD., vymenovaný v odbore všeobecná živočíšna produkcia (Katedra genetiky a plemenárskej biológie);  

 - doc. RNDr. Milan Margetín, PhD., vymenovaný v odbore špeciálna živočíšna produkcia (Katedra špeciálnej zootechniky);

 - doc. Ing. Milan Šimko, PhD., vymenovaný v  odbore výživa (Katedra výživy zvierat).

Prezident SR vo svojom príhovore novým profesorom zdôraznil, že titul nie je len ocenením ich práce, ale aj nesmierne veľkým záväzkom, ako budú s titulom narábať. „Slovenské vysoké školstvo čakajú v najbližších rokoch zmeny v oblasti akreditácie vysokoškolského štúdia. Myslím, že všetci s istým napätím očakávame, či to bude tak očakávaná zmena k lepšiemu. Či to bude zmena, ktorá podporí a vynúti si naozajstnú kvalitu. Od Vás preto očakávame, vážené pani profesorky a vážení páni profesori, že Váš hlas bude tieto zmeny sprevádzať a viesť. Že budete schopní a pripravení pomenúvať problémy, pomáhať hľadať zmysluplné riešenia a na ich presadzovaní spolupracovať s tými, ktorí sú za to politicky zodpovední. Preto mi, na záver, dovoľte ešte raz zdôrazniť, že v tlaku na kvalitnejšie vzdelávanie, vedu a výskum na Slovensku, na rozvoj talentu a umeleckej činnosti vnímam Vašu úlohu ako zásadnú a nenahraditeľnú. A pri jej plnení Vám želám veľa dostatok energie, nápadov a trpezlivosti v pracovnom a, samozrejme, veľa šťastia a nádeje v osobnom živote.

Zdroj:

www.prezident.sk/article/prezident-vymenoval-25-profesorov-apelujte-na-lepsie-skolstvo/

https://slovensko.hnonline.sk/1914014-kiska-vymenoval-profesorov-vysokych-skol-pozrite-si-ich-zoznam

https://youtu.be/1bTCgprFHBU

 

Späť