Promócie na bakalárskej forme štúdia FAPZ SPU v Nitre

napísal (počet komentárov: 0)

Na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa v aule SPU konali dňa 8.  6. 2016 slávnostné promócie na I. stupni  univerzitného štúdia. V priebehu  dňa sa promócií celkovo zúčastnilo 250 absolventov dennej a externej formy štúdia. V rozsahu jednotlivých študijných programov, v dennej forme štúdia, boli počty promovaných absolventov nasledovné:

- manažment rastlinnej výroby 27

- manažment živočíšnej výroby 31, z toho  1 vyznamenaný

- hipológia 22,    z toho 2 vyznamenaní

- špeciálne chovateľstvo 27

- udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 19, z toho  1 vyznamenaný

- všeobecné poľnohospodárstvo 18

- výživa ľudí 64, 3 absolventi  vyznamenaní.

 

Celkovo v dennej forme štúdia slávnostne promovalo 208 absolventov. V externej forme štúdia bol počet úspešne ukončených študentov 42 a v rámci jednotlivých študijných programov boli počty študentov nasledovné:

-       udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 3

-       všeobecné poľnohospodárstvo 19

-       výživa ľudí 13

-       hipológia 7

Cena dekana za výborný prospech bola udelená  7 vyznamenaným študentom v dennej forme bakalárskeho štúdia.

Späť