Promócie na inžinierskom stupni štúdia

napísal

V akademickom roku 2020/2021 sa 14. - 17. júna  2021 uskutočnili historicky druhý krát inžinierske online štátne skúšky. Štátnych záverečných skúšok sa zúčastnilo 193 študentov FAPZ, z toho 155 na dennej forme a 38 na externej forme štúdia.

V dňoch  1. a 2.  júla  2021 sa v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity uskutočnila slávnostná promócia, na  ktorej si absolventi prevzali diplom o ukončení inžinierskeho stupňa vysokoškolského štúdia Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre.

Slávnostnej promócie sa v dennej forme štúdia zúčastnilo  154 absolventov, z toho 17 zo študijného  programu Špeciálne chovateľské odvetvia,  12 zo študijného programu Manažment rastlinnej výroby, 27 absolventov zo študijného programu Manažment živočíšnej výroby, 15 absolventov študijného programu Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, 52 absolventov zo študijného programu Výživa ľudí,10 absolventi zo  študijného programu Výživa a ochrana rastlín, 21 zo študijného programu Výživa zvierat a krmivárstvo.

V externej forme bolo  promovaných spolu 38 absolventov, z toho 12 zo študijného programu Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, 9 absolventov zo študijného programu Manažment živočíšnej výroby a 17 absolventov zo študijného programu Výživa ľudí.

Ísť späť