Prvý medzinárodný pšeničný kongres v Kanadskom Saskatoone

napísal

V dňoch 21.7. až 27.7.2019 sa v Kanadskom meste Saskatoon v provincii Saskatchewan uskutočnil celosvetový kongres o pšenici “1st International Wheat Congress”. Kongres, na ktorom participovalo viac než 900 účastníkov z 50 krajín Sveta hostila Univeristy of Saskatchewan v spolupráci s viacerými domácimi a zahraničnými pracoviskami. Podujatie malo za cieľ prepojiť vedeckú komunitu zaoberajúcu sa výskumom pšenice, šľachtením, zlepšovaním pestovateľských technológií, ale aj spoločenským a ekonomickým pozadím pestovania tejto strategickej plodiny. Na konferencii sa zúčastnili a svoje výsledky prezentovali pracovníci Katedry fyziológie rastlín prof. Ing. Marián Brestič, CSc. a doc. Ing. Marek Živčák, PhD. Na podujatí, mimo domácich účastníkov a účastníkov zo susedných Spojených štátov, dominovali vedci z EÚ, Japonska, Číny, Austrálie, ale aj veľký počet výskumníkov z rozvojových krajín Afriky, Ázie, Strednej a Južnej Ameriky, v ktorých je výskum smerujúci k zvyšovaniu produkcie životne dôležitý pre zabezpečenie dostatku potravín a živobytia roľníkov, ktoré je v týchto krajinách vystavené obzvlášť závažným globálnym výzvam, ako sú Klimatická zmena a prudký rast populácie. Významnými témami boli otázky odolnosti pšenice voči suchu, vysokým teplotám, ale aj otázky ochrany rastlín, agrotechniky, genetiky a fyziológie pšenice, kvality produkcie a pod.  Konferencia bola aj jedinečným miestom pre vedecké diskusie a neformálne stretnutia a rozhovory s výbornou atmosférou. Vďaka získaným kontaktom účastníci z SPU mali možnosť navštíviť aj pracoviská a laboratóriá na miestnej University of Saskatchewan, ktorá má veľmi vyspelý a rozsiahly výskumný program zameraný na rastlinnú biológiu, osobitne na pšenicu. Súčasťou bol prehliadka jedného z najväčších komplexov kultivačných komôr s umelým osvetlením a riadenou klímou na Svete, ktorý zahŕňa 223 veľkých kultivačných komôr sústredených na jednom mieste, čo umožňuje realizovať skutočne rozsiahly výskumný program na plodinách v kontrolovaných podmienkach.

Späť