Rozvíjame praktické zručnosti našich študentov

napísal

V súčasnom akademickom roku vznikli na našej fakulte viaceré kurzy, ktorých cieľom je zvyšovanie zručností študentov v praxi. Jedným z nich je aj Kurz pestovania poľných plodín, ktorý sme pod záštitou Ústavu agronomických vied spustili už počas tejto jesene.

Prvé stretnutie kurzu sa uskutočnilo dňa 29.10.2021 v našej Vzorkovnici rastlinnej výroby. Úlohou kurzu je prepájanie teoretických poznatkov z rôznych predmetov a ich aplikácia priamo v teréne. Kurz pestovania poľných plodín je v ponuke pre študentov študijných programov MRV, VŠP a UPR.

Pod vedením doc. Ing. Juraja Chlpíka, PhD. sa študenti oboznámili s metódami odberu pôdnych vzoriek pre zisťovanie jej mechanických, chemických, či biologických vlastností. V závislosti od pôdneho druhu a pôdneho typu bolo študentom vysvetlené, aké ideálne parametre by mala mať pôda, na ktorej chceme pestovať poľné plodiny.

Neodmysliteľnou súčasťou pestovateľských systémov poľných plodín je výživa a hnojenie. Spôsob odberu pôdnych vzoriek pre výpočet dávok priemyselných, či organických hnojív si študenti natrénovali pod dozorom Ing. Alexandry Zapletalovej, PhD.

Význam obrábania pôdy a metódy zisťovania jeho kvality študentom objasnil Ing. Dávid Ernst, PhD., pod ktorého vedením sa študenti naučili v praktických podmienkach zisťovať napr. hĺbku orby, uhol obracania brázdových odvalov, hrebeňovitosť a ďalšie, ktoré súvisia s nastavením pluhu a rýchlosťou traktora pri orbe.

Už teraz sa tešíme na druhé stretnutie, ktoré bude zamerané na predsejbovú prípravu pôdy a sejbu vybraných druhov poľných plodín. Naplánované je na jarné obdobie budúceho roka. Tretie a štvrté stretnutie bude zamerané na agrotechnické práce počas vegetácie. Posledné piate stretnutie bude prebiehať v období zberu poľných plodín.

Ísť späť