Súťaž nápojov z medu v medzinárodnom projekte SaveBees

napísal

V rámci medzinárodného projektu „Zachráňme ohrozené včely pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života“ realizovaného za aktívnej spolupráce 12 výskumných a vzdelávacích inštitúcií z Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Arménska, Moldavska a Srbska s finančným zabezpečením  Agentúrou Vyšehradský fond pripravil Kolektív Inštitútu ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti  s Národnou univerzitou pre prírodné a environmentálne vedy Ukrajiny v Kyjeve a Zväzom včelárov Charkovského regiónu v Starom Saltove v dňoch 5. a 6. októbra 2019 Súťaž nápojov z medu. Súťaž bola tiež súčasťou 17. Národného kongresu včelárov Ukrajiny, ktorý sa konal v meste Starý Saltov za účasti viac ako 400 včelárov.  Do súťaže bolo prihlásených viac ako 60 nápojov v kategóriach čisté medové vína, medové destiláty, kvasy, medové nápoje s ovocnými šťavami a rastlinnými extraktmi. Súťažné nápoje hodnotila 5 členná komisia. Na stupni víťazov preberalo ocenenia 10 včelárov. Projektové aktivity sú aj príspevkom SPU v Nitre, Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov a ostatných spolupracujúcich inštitúcií na podporu Svetového programu ochrany včiel a opeľovačov vyhláseného OSN.

Späť