Slovenská rozvojová pomoc v Etiópii

napísal

Na konci októbra sa zamestnanec Ústavu chovu zvierat doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. zúčastnil pracovnej cesty do Etiópie, ktorej cieľom bolo zmapovať možnosti ďalšej spolupráce v oblasti rozvoja včelárstva v tejto krajine. V rámci programu prebehlo rokovanie so zástupcami Univerzity Bula Hora v Južnej Oromii o možnostiach akademickej a projektovej spolupráce. Navštívili sme tiež dielňu na výrobu včelích úľov v meste Bule Hora, najväčšieho mesta regiónu Guji v južnej Oromii. V Afrike je európsky typ nadstavkového úľa málo rozšírený, preferovaný je tradičný bezrámikový „top bar“ úľ, v slovenčine známy ako „medná krava“. S rozšírením výroby úľov sa počíta v rámci projektu vysádzania makadamových stromov, ktoré sú zároveň medonosnými rastlinami.

V rámci cesty sme navštívili viacero miestnych farmárov  zapojených do prebiehajúcich rozvojových projektov nadácie Integra a spoločnosti Samay.  Jedným z projektov je výsadba dlhovekých úžitkových stromov, predovšetkým makadamových orechov, ktoré pomáhajú zmierňovať následky klimatickej krízy. V súčasnosti prebieha distribúcia sadeníc, keď stromy zarodia, úroda sa spracuje v miestnej fabrike, pričom všetci farmári aj robotníci budú zapojení do systému „fair trade“, ktorý prináša férové podmienky obchodu, spravodlivú mzdu a lepšie podmienky pre život miestnych vidieckych komunít.

Tento systém je už úspešne vyskúšaný v susednej Keni. Prostredníctvom nadácie Integra sa do pestovania sadeníc makadamových a kešu stromov zapojilo už viac ako 23-tisíc afrických farmárov. V Keni a Etiópii vysadili vyše milión stromov, ktoré pohltia toľko emisií uhlíka, koľko vyprodukujú obyvatelia jedného menšieho mesta na Slovensku. Vďaka úžitkovým stromom sa môžu africkí farmári postaviť na vlastné nohy a dokážu sa lepšie postarať o svoje rodiny. Orechy majú pre farmárov väčšiu hodnotu než drevo, ktoré by bolo po vyrúbaní stromov použité ako palivo. Ďalším príjmom by sa mohla stať produkcia medu zo včelstiev umiestnených v sadoch, ktoré by zároveň prispievali ku zvyšovaniu úrod.

Okrem zlepšenia života farmárov sa nadácia venuje aj humanitárnej pomoci v krízových oblastiach, momentálne v Afganistane, Jemene, Južnom Sudáne a Etiópii. V Keni a Etiópii sa snažia sprostredkovať kvalitné vzdelávanie pre chudobné africké deti. V rámci cesty po Etiópii sme navštívili aj školu v Bishofte a materskú školu v Debre Zeit v centrálnej časti krajiny. Mali sme tiež možnosť zúčastniť sa odovzdávania výučných listov prvým tridsiatim absolventom krajčírskeho kurzu v Bishofte. Krajčírska dielňa je vybavená moderným vyšívacím strojom, čo dáva tomuto sociálnemu podniku konkurenčnú výhodu a umožňuje výrobu napr. školských uniforiem.

Ľuďom v rozvojových krajinách a krízových situáciách adresná pomoc mení životy. Slovenské rozvojové projekty v Afrike sú financovaná zo zdrojov Núdzového zvereneckého fondu EÚ pre stabilitu a riešenie príčin nelegálnej migrácie a vysídlených osôb v Afrike, zdrojov oficiálnej rozvojovej pomoci SR (SlovakAid) ako aj z príspevkov individuálnych a firemných darcov.

Na obrázkoch sú zábery z prijatia slovenských hostí rektorom Univerzity Bule Hora za účasti zástupcov miestnej samosprávy, z návštev farmárov starajúcich sa o sadenice makadamií, dielne na výrobu včelích úľov, promócie prvých absolventov krajčírskeho kurzu a z návštevy škôlky podporovanej slovenskými darcami.   

Ísť späť