SPU sa prezentuje na najväčšej svetovej výstave o prírode

napísal

V Budapešti aj so zastúpením FAPZ otvorila 25. septembra svoje brány najväčšia medzinárodná výstava o poľovníctve a trvalo udržateľnom hospodárení v krajine v roku 2021 - One With Nature. V rámci stánku Slovenska, ktorý má jednu z najväčších rozlôh na výstavisku, sa prezentuje aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Centrálnym dejiskom tejto významnej udalosti je kongresové a výstavné centrum HUNGEXPO, kde návštevníci môžu uvidieť širokú škálu poľovníckych, rybárskych a prírodných exhibícií na výstavnej ploche s rozlohou takmer 75-tisíc metrov štvorcových. Výstava umožní nepoľovníckej verejnosti priblížiť tematiku hospodárenia v lesoch, poľovníctva, rybárstva, včelárstva, ochrany prírody, tiež lepšie pochopiť prínos poľovníkov k biodiverzite, ako aj ich aktivity ochraňujúce prírodu pomocou udržateľného využívania.

Pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky sa návštevníkom predstavujú inštitúcie podieľajúce sa na formovaní tváre slovenskej krajiny: LESY SR š.p., Vojenské lesy a majetky š.p., Štátne lesy TANAP, Národné lesnícke centrum, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Múzeum vo Svätom Antone, Slovenské poľnohospodárske múzeum, agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO š. p., Slovenská poľovnícka komora, Únia neštátnych vlastníkov lesov, Slovenská poľnohospodárska univerzita a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Expozícia Slovenska je dôkazom toho, že všetky zúčastnené organizácie sú  vzájomní partneri, ktorí pracujú v prospech slovenskej prírody.

Na slávnostnom otvorení výstavy sa zúčastnil minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan. Pri návšteve slovenskej expozície zdôraznil: „Je dôležité zúčastňovať sa na takýchto medzinárodných podujatiach a prezentovať, ako sa staráme o naše lesy, o náš vidiek a navzájom si vymieňať skúsenosti. Musíme učiť verejnosť, že tak ako hospodárime na poľnohospodárskej pôde, tak isto hospodárime aj na lesnom pôdnom fonde. A tak ako sa staráme o obilie, alebo ovocné sady, tak isto sa musíme starať o výchovu lesných porastov a manažovanie prírodných populácií zveri. A v súvislosti s tým musíme neustále zdôrazňovať, ako je dôležité žiť v súlade s prírodou.“

Poľovníctvo je na celom svete súčasťou vidieckeho životného štýlu. Ako potvrdili účastníci z rôznych kontinentov, tam, kde funguje organizované poľovníctvo, tam sa zabezpečuje aj druhová rôznorodosť zveri, čo vedie v konečnom dôsledku k ochrane biodiverzity a životného prostredia.

SPU v Nitre na otvorení výstavy reprezentoval prorektor pre komunikáciu a prax doc. Ivan Takáč, prodekan FAPZ pre zahraničné vzťahy a prax prof. Radovan Kasarda a riaditeľka Útvaru univerzitných služieb Ing. Mária Holovičová, PhD.

V piatok 8. októbra sa v rámci programu podujatia uskutoční Slovenský deň, počas ktorého bude v národnom stánku v pavilóne A pre všetkých návštevníkov pripravený bohatý kultúrny program predstavujúci tradície slovenského poľovníctva, lesníctva a ľudového umenia.

Výstava potrvá do 14. októbra 2021.

Ísť späť