Stanovisko Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre k návrhu novely zákona o vysokých školách

napísal

Stanovisko Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre k návrhu novely zákona o vysokých školách

Akademický senát FAPZ SPU v Nitre vyjadruje podporu a súhlas so stanoviskom RVŠ SR prijatom na plenárnom zasadnutí RVŠ SR, ktoré sa konalo dňa 26.10.2021 a so spoločným stanoviskom predstaviteľov vysokoškolských reprezentácií prezentovaným v tlačovej správe Slovenskej rektorskej konferencie dňa 28.10.2021. V spoločnom stanovisku predstavitelia Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl, Študentskej rady vysokých škôl a Klubu dekanov jednomyseľne odmietli predložený návrh novely zákona o vysokých školách.

Akademický senát fakulty týmto neodmieta diskusiu a pripomienky akademickej obce pre konštruktívne riešenie zásadných problémov spojených s reformou vysokého školstva.

Nitra 8. 11. 2021

      doc. Ing. Juraj Candrák, PhD.

predseda Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre

Ísť späť