Študentské dni nitrianskych univerzít 2016

napísal (počet komentárov: 0)

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Univerzita Konštantína Filozofa v spolupráci s Mestom Nitra a NSK organizujú od 8. do 25. novembra 2016 vzdelávacie, kultúrno-spoločenské a športové podujatia pod názvom Študentské dni nitrianskych univerzít. Záštitu nad podujatím prevzali rektori oboch univerzít, Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.

 

PROGRAM


tl_files/download/Pictures/Novinky 2016/aktuality/SDNU2016/sdnu2016_2.jpg

tl_files/download/Pictures/Novinky 2016/aktuality/SDNU2016/sdnu2016.jpg

Späť