Ústav výživy a genomiky FAPZ SPU v Nitre v spolupráci s Výskumným centrom AgroBioTech

napísal

Ústav výživy a genomiky FAPZ SPU v Nitre v spolupráci s Výskumným centrom AgroBioTech zahájili v uplynulých dňoch dve zaujímavé štúdie zamerané na overenie účinkov konzumácie špecifických rastlinných zdrojov a ich bioaktívnych zložiek na vybrané biochemické a antropometrické parametre žien podľa stanovených kritérií. Prvá zo štúdií sa týka konzumácie jedného z dvoch produktov, BIO 100 % čučoriedkovej šťavy alebo BIO čučoriedkovej vlákniny. Oba produkty pochádzajú od firmy MOUNTBERRY, s.r.o., s ktorou pracovisko spolupracuje už niekoľko rokov. Ide o produkty na prírodnej báze, neobsahujú žiadne prídavné chemické látky, umelé sladidlá, lepok či iné alergény. Keďže čučoriedky sú zdrojom širokého spektra polyfenolov a ďalších bioaktívnych látok, ktoré vykazujú antioxidačné, antiinflamačné, antikarcinogénne, antimikrobiálne a ďalšie zdraviu prospešné účinky, autori štúdie predpokladajú, že ich pravidelnou konzumáciou dôjde k zlepšeniu lipidového profilu a k zníženiu rizika metabolického syndrómu a závažných civilizačných ochorení neinfekčného pôvodu. Štúdia bude prebiehať osem týždňov a je realizovaná v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ITMS 313011V344) Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít. Odborne štúdiu zastrešuje prof. Ing. Marta Habánová, PhD. Predmetom druhej štúdie je sledovanie vplyvu pravidelnej konzumácie drvených semienok ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) na vybrané antropometrické, biochemické a hematologické parametre, minerálny status a nutričný stav probandov. Cieľom klinickej štúdie je determinácia zdraviu prospešných faktorov súvisiacich s konzumáciou ľanu. Aj v tejto štúdii sú probandky rozdelené do dvoch intervenčných skupín, z ktorých každá skupina konzumuje inú odrodu ľanu diferencovanú podľa obsahu lignanov. Dodávateľom oboch odrôd ľanu pre uvedenú klinickú štúdiu je firma AGRITEC Šumperk. Ľan (Linum usitatissimum L.) patrí do čeľade Linaceae a predstavuje významnú rastlinu, z hľadiska jej využitia v liečbe diabetu, hypercholesterolémie, kardiovaskulárnych chorôb či porúch tukového metabolizmu. Ľanové semienka okrem iných významných efektov znižujú pri pravidelnej konzumácii hladinu lipidov v sére i agregáciu krvných doštičiek, majú protizápalové a antioxidačné vlastnosti. Uvedená štúdia je riešená v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ITMS 313011V336)  Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood. Trvanie štúdie je osem týždňov. Na jej realizácii sa podieľa kolektív zložený z Ing. Lenártovej, Ing. Gažarovej, Ing. Kopčekovej, RNDr. Mrázovej, prof. Ražnej a doc. Nôžkovej.

Ísť späť