„Svetový deň výživy a Svetový deň chleba“

napísal

Svetový deň výživy a Svetový deň chleba“

 

Pri príležitosti Svetového dňa výživySvetového dňa chleba pripadajúceho na 16. október sa dňa 20.11.2019 (streda) v rámci Nitrianskych univerzitných dní 2019 uskutoční 2. ročník spoločnej akcie Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojovFakulty biotechnológie a potravinárstva pod názvom „Chlieb náš každodenný, daj nám dnes“, cieľom ktorej bude interaktívna výstava a prezentácia pekárskych výrobkov z domácej i komerčnej výroby spojených s degustáciou a poskytnutím základných informácií o význame chleba a pečiva vo výžive človeka, nutričnom zložení týchto výrobkov, spotrebe u nás a vo svete, technológii výroby, ako aj rôzne zaujímavosti, recepty, ukážky využitia chleba a pekárskych výrobkov v domácnostiach, na spoločenských akciách a pod.

Podujatie je podporené Rektorátom SPU prostredníctvom schváleného projektu študentov na podporu kultúrnych, športových a záujmových aktivít študentov SPU s rovnomenným názvom „Chlieb náš každodenný, daj nám dnes 2019“.

Sprievodnou akciou bude realizácia ďalšieho projektu študentov s názvom „Propagácia zdravého životného štýlu medzi vysokoškolákmi (prevencia nadhmotnosti a obezity v mladom veku)“. Cieľom tejto aktivity bude osveta zdravého životného štýlu a stravovania, počas ktorej budú realizované antropometrické merania prostredníctvom prístroja InBody s následnou konzultáciou spojenou s výkladom nameraných hodnôt a odporúčaniami, ako dosiahnuť optimálne výsledky a zlepšiť svoj zdravotný stav. Súčasťou meraní budú aj skríningové vyšetrenia hladiny cholesterolu a glukózy, taktiež spojených s konzultáciou. Antropometrické a biochemické merania a poradenstvo zdravej výživy budú realizované študentmi študijného programu Výživa ľudí FAPZ SPU v Nitre (1.-2. roč. Ing.).

 

Miesto konania: priestor pod aulou SPU

Dátum konania podujatia: 20.11.2019 od 9:00 hod.

 

Organizátori:

Za FAPZ – Ing. Martina Gažarová, PhD. (Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre)

Za FBP – Ing. Anna Kolesárová, PhD. (Katedra technológie a kvality rastlinných produktov FBP SPU v Nitre)

 

Spoluorganizátori:

  • členovia všetkých zúčastnených a participujúcich katedier fakúlt SPU
  • študenti 1. a 2. ročníka (Ing.) a 3. ročníka (Bc.) študijného programu Výživa ľudí
  • študenti 1.- 3. ročníka (Bc.) študijného programu Potraviny a technológie v gastronómii, študenti 1. a 2. ročníka (Ing.) študijného programu Technológia potravín

 

V rámci podujatia sa môžete tešiť predovšetkým na:

  • prezentáciu rôznych druhov chleba a pekárskych výrobkov pripravených na Katedre technológie a kvality rastlinných produktov FBP
  • prezentáciu sponzorských výrobkov z komerčných i súkromných pekární (aj z radov študentov)
  • prezentáciu rôznych druhov chleba z domácej produkcie
  • prezentáciu pekárskych výrobkoch určených pre konzumentov so špeciálnymi výživovými potrebami...

 

Tešíme sa na Vás!

Späť